Usquert – Pootaardappelen

Verloop van de LAI in een pootaardappelveld ten noorden van Usquert, 2019. Beelden zijn per datum aan- en uit te vinken. De legenda/waarden (niet afgebeeld) zijn voor iedere datum verschillend.

Verloop van de LAI tijdens het groeiseizoen 2019.

Op het beeld van 13 mei is voor het eerst een gewas waar te nemen en zijn er al locaties met hogere LAI te zien (lichtere kleur rood). Op het beeld van 10 juni zijn dezelfde verschillen veel duidelijker geworden.

Op 22 juni wordt de hoogste LAI van het seizoen gehaald, maar vallen twee stukken van het veld weg door wolkenschaduwen.

Op de beelden na 22 juni valt de LAI wat terug, om langzaam weer op te lopen tot 30 juli. Ook is te zien dat er Noord-Zuid banden met hogere en lagere LAI-waarden door het veld lopen.

Tussen 30 juli en 14 augustus is het gewas waarschijnlijk geoogst.