Over Field from Space

Field from Space® is een gezamenlijk initiatief van Kind of Green Consulting in Wageningen en De Databoerin in  de Drentse Veenkoloniën.

De Databoerin is een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op de versterking van het boerenvakmanschap door de toepassing van Smart Farming technologie. De Databoerin is opgericht door ir. Nicole Bartelds, Smart Farming adviseur (LinkedIn profiel). Haar passie is om voor de agrarisch ondernemers relevante informatie te halen uit data over bodem, gewas en klimaat. Zij is tevens boerin op een akkerbouwbedrijf in de Drentse Veenkoloniën en weet dus wat er allemaal bij komt kijken om precisielandbouw in de praktijk te brengen. Lees meer…

Kind of Green® Consulting is een Wageningse groene onderneming die wil bijdragen aan een duurzamere landbouw en een breed scala aan producten en diensten levert, waaronder GIS- en Python-toepassingen en gewasgroeimodellen, maar ook innovaties op het gebied van de circulaire economie.  Kind of Green® Consulting is opgericht door dr. ir. Sander C. de Vries (LinkedIn profiel). Sander is opgeleid als Tropisch Agronoom en heeft als zodanig werkervaring in de tropen, maar ook in de Nederlandse veredelingssector. Ook was hij als onderzoeker productie-ecologie en gewasgroeimodellering verbonden aan WUR. Lees meer…