Grondgebonden Zonneparken in Nederland op de Kaart

Grootschalige grondgebonden zonneparken. Of je er voor- of tegenstander van bent of er genuanceerder over denkt, het is altijd goed om te weten wat de stand van zaken is. Daarom heeft Field from Space® nu alle zonneparken met een vermogen van meer dan 1 MWp, pakweg twee voetbalvelden oppervlak, in kaart gebracht.

De interactieve kaart is hieronder te bekijken en kan desgewenst ook ook fullscreen worden geopend. Meer informatie over ieder park (o.a. oppervlak per veld, totaaloppervlak, vermogen en openingsdatum) kan worden verkregen door in te zoomen en te klikken op het oppervlak van het park. Meer parken worden zichtbaar bij verder inzoomen. Opmerking: in uitgezoomde toestand lijken de parken groter dan ze zijn door de gekozen lijndikte!

De kaart is gemaakt aan de hand van de SDE+ (subsidie-)cijfers van RVO, namelijk de spreadsheet met SDE+ projecten in beheer, status april 2020. De parken zijn op de kaart ingetekend aan de hand van Sentinel 2 satellietbeelden, Open Streetmap en de “Functioneel Gebied” laag van Top10NL van het Nationaal Kadaster. De laatste twee bronnen blijken geen van beide alle parken in kaart te hebben gebracht en op Google Maps zijn maar heel weinig parken terug te vinden. Opgestelde vermogens van de parken zijn ontleend aan de RVO-gegevens. Tenslotte zijn de data waarop de parken operationeel werden, samen met een relevante internetlink, toegevoegd.

Voor onderzoeks- of commerciële doeleinden is deze kaart beschikbaar in onze webshop. Ook is het eventueel mogelijk de kaart op een webpagina te ’embedden’ – vraag naar de voorwaarden.

Disclaimer: Dit overzicht is gecompileerd door Kind of Green Consulting voor Field from Space op een ‘nice-to-know’ basis. De juistheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd en er kunnen geen rechten aan deze kaart ontleend worden.