Home

Field from Space biedt een snelle en goedkope manier om – met een paar klikken op de kaart – satellietgegevens van elk perceel of gebied in Nederland in handen te krijgen. Het productscala omvat momenteel:

    1. Kaarten van de NDVI op perceelsniveau;
    2. Kaarten van de WDVI op perceelsniveau;
    3. Kaarten van de LAI op perceelsniveau (alleen voor aardappel);
    4. Diverse nieuwe producten (o.a. optische beelden) staan op stapel.

Alle kaarten/beelden hebben een resolutie van 10 x 10m en zijn ‘gegeorefereerd’, zodat ze in farm management systemen als SMS™ en Farm Works™ kunnen worden geopend, maar ook in ieder GIS-pakket. Daarnaast blijven beelden gedurende 4 weken online toegankelijk.

Meten is weten

Het is voor iedere teler waardevol te weten hoe zijn of haar veld erbij staat in vergelijking met andere velden of andere seizoenen, wat de variatie is binnen het huidige gewas en waar zich eventueel valplekken bevinden.

Op satellietbeelden is dit soort dingen in één oogopslag te zien. Satellietgegevens kunnen natuurlijk direct gebruikt worden door computergestuurde landbouwmachines, maar laten we niet voorbij gaan aan de kennis, intuïtie en interesse van de teler.

Door, eventueel in overleg met een teeltadviseur, vragen te stellen over hoe de variatie die op de kaarten te zien is te verklaren is, kan de teler meer te weten komen over de eigen percelen en waar nodig maatregelen nemen. Als het gewas op een bepaalde plek in het veld achterblijft, komt dat dan door het bodemtype, slechte drainage, aardappelmoeheid of iets anders? Niet alleen machine learning, maar ook human learning. Probeer het nu – geen abonnement of account nodig!

De voordelen

Field from Space levert relevante informatie, vrijblijvend en zonder gedoe. Géén software met overbodige toeters en bellen, extra uren achter een computerscherm en verstrikt raken in een web van abonnementen.

Beelden zijn direct aan te vragen door “punaises” te plaatsen op de interactieve kaart. De beelden worden bij levering automatisch “uitgeknipt” langs de grenzen uit de BRP (Basisregistratie Gewaspercelen).

Doordat Field from Space gegevens op veldniveau verwerkt hebben de beelden een maximaal contrast. Verschillen binnen het gewas komen beter naar voren dan op grotere overzichtskaarten, waarop nuances verloren gaan door het voorkomen van veel grotere (denk aan bomen) en veel kleinere waardes (water, braakliggende percelen) van de NDVI of WDVI dan die van het gewas – enigszins vergelijkbaar met een foto die gemaakt is bij tegenlicht.

Voor telers met grote aantallen percelen en voor groepen telers hebben we speciale B2B oplossingen en is het mogelijk veldgegevens direct digitaal aan te leveren als b.v. ESRI-shapefile (neem contact op voor de mogelijkheden).